Loading...

Bronza

Bronza je legura sastavljena od bakra jednog drugog metala, kao na primer aluminijuma, nikla, berilijuma ili kositra. Međutim, pod bronzom se podrazumeva uglavnom legura bakar-kositar.

Obogaćujući bakar s kositrom dobijaju se legure s dobrim mehaničkim karakterisitkama i velikom otpornošću na koroziju: ove legure mogu se još obrađivati plastično i mogu se valjati, ekstrudirati, kovati, urezivati, štampati i izvlačiti. Osim kositra, bronza sadrži uvek i dopunske elemente.

Bronza se koristi za proizvodnju ležajeva i čaura, točkova i zupčanika, hidrauličnih sprava za visoki pritisak.

Isporučuje se u obliku: limova, traka, šipki, cevi, odlivaka.


Kontaktirajte nasVia IX Giugno 19/E
34074 Monfalcone (GO)

Tel: +39 0481 40469

Email: info@pahor.it