Loading...

Bronca

Bronca je slitina sastavljena od bakra jednog drugog metala, kao na primjer aluminija, nikla, berilija ili kositra. Međutim, pod broncom se podrazumijeva uglavnom slitina bakar-kositar.

Obogaćujući bakar s kositrom dobivaju se slitine s dobrim mehaničkim karakterisitkama i velikom otpornosti na koroziju: ove slitine mogu se još obrađivati plastično i mogu se valjati, ekstrudirati, kovati, urezivati, štampati i izvlačiti. Osim kositra, bronca sadrži uvijek i dodatne elemente.

Bronca se koristi za proizvodnju ležajeva i čahura, točkova i zupčanika, hidrauličkih naprava za visoki pritisak.

Isporučuje se u obliku: limova, traka, šipki, cijevi, odljevaka.


Kontaktirajte nasVia IX Giugno 19/E
34074 Monfalcone (GO)

Tel: +39 0481 40469

Email: info@pahor.it