Loading...

Aluminijum

Aluminijum je laki i otporan metal, sivo-srebrne boje usled laganog sloja oksidacije, koja se stvara kada je izložen vazduhu i koji sprečava koroziju.
Specifična težina mu je oko jedne trećine specifične težine čelika, lako se obrađuje. Osim toga izvanredno je otporan na koroziju, ne magnetiše se, ne varniči.

Glavna polja upotrebe aluminijuma:
transportna industrija, pakovanje (limenke, aluminijumska folija, itd.), gradnja (prozori, vrata, strukture za pročelja), potrošna dobra kao što su električni kućni aparati i kuhinjski alat, električne linije, mašine, itd.

Aluminijum se obično isporučuje kao legura. Serije legura su:
1000 99% čisti aluminijum
2000 Al – bakar: vazduhoplovna i svemirska industrija
3000 Al – mangan: kuhinjski pribor, rezervoari i cevi pod pritiskom, izolirane oplate
4000 Al – silicijum: legure za proizvodnju kovanih klipova
5000 Al – magnezijum: dobra otpornost na koroziju i koriste se na primer za rezervoare goriva, mašinske komponente, kalupe za plastične mase
6000 Al – silicijum i magnezijum: odlična obradivost na alatu i koriste se u brodogradnji, železničkom sektoru i u proizvodnji aluminijumske stolarije
7000 Al – cink i magnezijum
8000 mešavine legura
9000 Eksperimentalna serija

Aluminijum se isporučuje u obliku: limova, traka, šipki, cevi, raznih profila, blokova.


Kontaktirajte nasVia IX Giugno 19/E
34074 Monfalcone (GO)

Tel: +39 0481 40469

Email: info@pahor.it