Loading...

Aluminij

Aluminij je laki i otporan metal, sivo-srebrne boje uslijed tankog oksidnog sloja, koji se stvara kada je izložen zraku i koji sprječava koroziju.
Specifična težina mu je oko jedne trećine čelika, lako se obrađuje. Osim toga izvanredno je otporan na koroziju, nije magnetski, ne iskri.

Glavna polja upotrebe aluminija:
transportna industrija, pakiranja (limenke, aluminjska folija, itd.), gradnja (prozori, vrata, strukture za pročelja), potrošna dobra kao što su električni kućanski aparati i kuhinjski alat, električne linije, strojevi, itd.

Aluminij se obično isporučuje kao slitina. Serije slitina su:
1000 99% čisti aluminij
2000 Al – bakar: zrakoplovna i svemirska industrija
3000 Al – mangan: kuhinjski pribor, spremnici i cijevi pod pritiskom, izolirane oplate
4000 Al – silicij: slitine za proizvodnju kovanih klipova
5000 Al – magnezij: dobra otpornost na koroziju i koriste se na primjer za rezervoare goriva, strojarske komponente, kalupe za plastične tvari
6000 Al – silicij i magnezij: odlična obradivost na alatu i koriste se u brodogradnji, željezničkom sektoru i u proizvodnji aluminijske stolarije
7000 Al – cink i magnezij
8000 miješane slitine
9000 Eksperimentalna serija

Aluminij se isporučuje u obliku: limova, traka, šipki, cijevi, raznih profila, blokova.


Kontaktirajte nasVia IX Giugno 19/E
34074 Monfalcone (GO)

Tel: +39 0481 40469

Email: info@pahor.it