Loading...

Mjed

Mjed je sigurno najčešće korištena slitina bakra, koja se sastoji uglavnom od bakra i cinka. Razlikujemo binarne mjedi, koje se sastoje samo od bakra i cinka i tercijarne mjedi, u kojima je prisutan jedan treći element koji daje karakteristiku slitina ili druge kvaternarne mjedi u kojima su prisutni još i drugi kemijski elementi.

Osnovne slitine koje se koriste su OT58, OT63, OT70 gdje broj označava sadržaj bakra u postocima.
Svaka slitina je na raspolaganju u raznim fizičkim stanjima.

Mjed je rastezljiv materijal, lako obradiv i posjeduje dobru otpornost na koroziju. U odnosu na bakar pokazuje veće vrijednosti tvrdoće, otpornosti i taljivosti.

Osnovna polja primjene su: električna oprema, autoprijevozništvo, pomorski sektor, streljivo (čahure metka), hidrosanitarni sektor, kemijska industrija, metaloprerađivačka industrija, građevinarstvo i opremanje prostora, monetizacija i slično (kovanice, tablice, medalje, dekoracije), muzički instrumenti.


Kontaktirajte nasVia IX Giugno 19/E
34074 Monfalcone (GO)

Tel: +39 0481 40469

Email: info@pahor.it