Loading...

Bakar

Bakar je jedan od najčešće korištenih metala u industriji, zbog svojih kemijsko fizičkih svojstava i zbog toga što je izuzetno prikladan za obrađivanje osnovnim procesima obrade: prešanje, ekstruzija, kovanje, valjanje, oblikovanje na visokim temperaturama.

Karakteristika bakra je visoka toplinska i električna provodnost, dobra otpornost na koroziju, obradivost, rastezljivost.

Poluproizvodi od bakra mogu se podvrgnuti i galvanskim postupcima, kao što je kositrenje.

U raznim oblicima poluproizvoda koristi se u hidro-termo-sanitarnim instalacijama, opremi za nautiku, elektrotehnici i elektronici, limarstvu i arhitekturi, transportu, građevinarstvu i u mnogim drugim sektorima.

Bakar se obično isporučuje kao DHP za opću upotrebu i ETP za primjene gdje se traži visoka provodljivost.

Bakar se isporučuje u obliku: limova, traka, šipki, cijevi, spojeva, itd.


Kontaktirajte nasVia IX Giugno 19/E
34074 Monfalcone (GO)

Tel: +39 0481 40469

Email: info@pahor.it